Predstavljanje inicijative “SKINI LAŽNO LICE POLITIKE”

Fondacija INFOHOUSE u saradnji sa Fondacijom Cure/CURE Foundation, Centar ženskih prava Zenica,te Udruženjem građanki Bosansko Grahovo u okviru inicijative „SKINI LAŽNO LICE POLITIKE“ , sa kandidatkinjama na izbornim listama razgovaraju o Izbornom zakonu BiH, o zastupljenosti žena u politici i o njihovim obavezama i pravima. Tisuće žena su se uključile u političke stranke na osnovu lažnog obećanja da će biti ravnopravne. Tim više je bilo važno upoznati kandidatkinje da će po prvi put tokom i nakon izbornog procesa imati besplatnu pravnu podršku ukoliko budu ucjenjene nelegalnim zahtjevima..

Na ovu temu razgovaramo s Dankom Zelić , predsjednicom UG Grahovo.

AUDIO ZAPIS