“Postojanje” – poezija Svetozara Ivetića

Livnjak po rođenju, pravnik i advokat po zanimanju, tekstopisac i poeta po hobiju,  sve je to Svetozar (Sveto) Ivetić. Počeo je u struci raditi u svom rodnom gradu a onda ga je ratni vihor odveo iz Livna u Banja Luku. Rodna gruda uvijek mu je pri srcu pa zbog toga vrlo često  navrati u svoj rodni kraj.

Pored pravne struke pisao je Sveto i u ranoj mladosti, pored ostalih napisao je tekst za pjesmu “Košćate ruke” od grupe Bolero. U nastavku svoga hobija, nastavio je sa poezijom. Zadnje što je napisao je “Postojanje”. Iz ovog djela izvadio je neke stihove i napravio je lijep uradak, ilustrirana poezija.

 

POGLEDAJTE :