Politika, religija i mediji – Izgradnja mira u postkonfliktnim društvima

Nerzuk Ćurak doktor je političkih znanosti, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, esejist, znanstveni publicist, novinar, urednik, javni intelektualac, mirovni aktivist… Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu vodi sljedeće kolegije: Geopolitika, Međunarodna sigurnost, Nauka o miru, Međunarodna zajednica i upravljanje konfliktima. U Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, u okviru master studija Upravljanje državom i nevladinim organizacijama, voditelj je modula Civilno društvo i nevladine organizacije. Na Sveučilištu u Mostaru voditelj je kolegija Suvremena geopolitika i Znanost o miru. Član je Udruženja za političke nauke u Bosni i Hercegovini i član Regionalnog odbora Centra za napredne studije Jugoistočne Evrope Sveučilišta u Rijeci. Voditelj je prve generacije doktorskog studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu gdje predaje Geopolitičke studije suvremenog svijeta i Istraživanje mira u regionalnoj perspektivi. Šef je Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija na istom fakultetu. Član je odbora za političke nauke ANUBiH i PEN Centra BiH.

Prisustvovali smo jednom predavanju o izgradnji mira u postkonfliktnim društvima na temu ”Politika, religija i mediji” gdje je prof.dr. N.Ćurak  kazivao svoja razmišljanja.

AUDIO ZAPIS