OSVRT na održanu 28.sjednicu GV Livno

Jučer (03.07.) se u Livnu održavala dvadeset osma sjednica Gradskog vijeća Livna. Na dnevnom redu je, između ostaloga, bio prijedlog Odluke o komunalnom redu, prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na nekoliko lokacija, te prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja ulica i trgova.
Pred vijećnicima su se našli i prijedlog odluke o smanjenju cijene zakupa gradskog građevinskog zemljišta koje nije privedeno konačnoj namjeni, te prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u općinskom tijelu uprave Općine Livno. Bilo je riječi i o potpori JP „Li Čistoća“ d.o.o. Livno, a potom su na dnevnom redu bila izvješća o prošlogodišnjem radu i poslovanju „Li-čistoća“ i Gradske ljekarne Livno, te Prethodna suglasnost na Nacrt Statuta Turističke zajednice Grada Livna

Razgovarali smo sa Seadom Hadžijahićem, predsjednikom GV Livno,  koji će nam pojasniti pojedine točke dnevnog reda.

 

AUDIO ZAPIS