Održana sjednica GV Livno (OSVRT)

Vijećnici Gradskog vijeća Livna jučer (06.02.) su usvojili Odluku o novčanoj naknadi za novorođenu djecu na području Grada Livna, kojom se visina novčane naknade povećava za stotinu maraka. Prema toj odluci za prvo i drugo novorođeno dijete roditelji će dobiti 500, a za treće i svako sljedeće dijete 600 maraka. U gradskom proračunu ove godine za tu je nakanu osigurano 90.000 maraka.
Na sjednici GV usvojena je i Odluka o utvrđivanju cijene zbrinjavanja i deponiranja komunalnog otpada na deponiji Korićina..Otklonjena je svaka mogućnost dovoženja otpada iz drugih županija..

U našem programu čujte Seada Hadžijahića, predsjednika GV Livno koji će kazati o čemu se jučer raspravljalo.

AUDIO ZAPIS