Održana sjednica Gradskog vijeća Livna, (11. 03.) – OSVRT

Jučer ,ponedjeljak 11.03. održana je sjednica Gradskog vijeća Livno.
Na sjednici Gradskog vijeća Livna vijećnici su usvojili odluku u nacrtu vezano za sufinanciranje kamata na obrtničke kredite. Kako je rečeno tijekom sjednice, ovom odlukom regulira se sufinanciranje kamata na obrtničke kredite poduzetnicima i obrtnicima s područja Livna, na temelju i u okviru planiranih proračunskih sredstava za 2019. godinu. Visina svakog pojedinačnog kredita iznosi maksimalno 50.000 maraka s rokom otplate do maksimalno 5 godina, s tim da se Grad Livno obvezuje sufinancirati kamate na kredite u cijelom roku otplate u iznosu od jedne polovine te kamate do maksimalnog postotka od 3,5 posto.
Gradsko vijeće također je usvojilo program rada Javnog poduzeća “Komunalno” d.o.o. Livno za 2019. godinu.
Gradsko vijeće Livna jučer je usvojilo Plan raspodjele novčanih sredstava za sport i sportsku infrastrukturu u 2019. godini u iznosu od 230.000 maraka.
Sredstava će biti raspoređena tako što će za sportsku infrastrukturu biti izdvojeno 50.000 maraka, dok ostatak sredstava ide klubovima i sportskim društvima.
Najviše sredstava dobit će NK Troglav 1918 Livno, i to 54.000 maraka, slijede NK Kamešnica Podhum s 29.000, ŽKK Livno sa 15.000, MNK Seljak Livno i Teakwondo klub Magone sa po 14.000, ŽOK Troglav s 13.000, MKK Livno s 11.000, dok će ostali klubovi i društva dobiti iznose od 1.000 do 5.000 maraka.

Gost u programu našeg radija je Sead Hadžijahić, predsjednik Gradskog vijeća Livno.

AUDIO ZAPIS