Ministar I.Brešić – Šumarija nelegalno siječe šumu

Trenutno stanje u šumarstvu i Šumsko gospodarskom društvu Hercegbosanske šume bili su povod da nadležni ministar organizira konferenciju za medije. Iznesen je cijeli niz zabrinjavajućih podataka, od činjenice da je temeljni kapital Društva sa 43,5 milijuna maraka u 2013. smanjen na 30 milijuna u 2018. godini, da se namjerno prikrivaju gubici, među ostalim i na način da se troškovi poslovanja knjiže kao investicije, do nezakonitog podizanja cijena drvnih sortimenata i protuzakonitog izvoza visokokvalitetne sirovine u Republiku Srpsku. O svemu tome govorio je ministar Ivica Brešić te, među ostalim kazao:

AUDIO ZAPIS