Marketing

Poboljšajte Vaše poslovanje koristeći naše markentiške usluge. Obratite se Vašim poslovnim partnerima putem valova radija «Studio N» u Livnu!

 

Vi recite nama, a mi ćemo prenijeti njima, vašim kupcima!
Radio «Studio N»
Telefon 034 200 949
Tel/fax 034 200 948
E mail: studio.n@tel.net.ba
www.radiostudion.com