Izložba i predstavljanje arheoloških istraživanja sa lokaliteta Rapovine

U organizaciji Franjevačkog muzeja i galerije Gorica – Livno večeras će (23.11.), s početkom u 19 sati, biti otvorena izložba rezultata arheološkog istraživanje predromaničke crkve sv. Petra u Rapovinama kod Livna. Na aktualnom katoličkom groblju istraženi su ostatci ranosrednjovjekovne crkve posvećene sv. Petru čija su se iskopavanja odvijala u tri kampanje, između 2010. i 2013. godine.
Brojni ulomci crkvenoga namještaja, koji su analogni prijašnjim slučajnim nalazima na groblju, potvrdili su da je riječ o predromaničkoj crkvenoj arhitekturi, kazala nam je ravnateljica Muzeja Dražena Džeko te dodala da su analizom ostataka arhitekture i pokretnih nalaza određene glavne značajke crkve koja je do kraja 17. stoljeća, kada je srušena, doživjela najmanje dvije obnove i pregradnje. Uz pokretne nalaze s lokaliteta, među kojima su ulomci reljefno ukrašenog crkvenog namještaja i nalazi iz grobova, izložba sadrži fotografije istraživanja, terensku dokumentaciju i brojne rekonstrukcije.

AUDIO ZAPIS