01.03. Dan neovisnosti BiH, iz kuta dr. Slave Kukića

Sa Slavom Kukićem  (Posušje, 21. srpnja 1954.), doktorom socioloških znanosti, profesorom predmeta:  SociologijeMetodologije znanstveno-istraživačkog rada i Ponašanja potrošača na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na više dodiplomskih i diplomskih studija u BiH, te na nekoliko poslijediplomskih doktorskih studija u BiH i susjednim zemljama, razgovarali smo o Danu neovisnosti BiH, političkim previranjima i aktualnom trenutku u zemlji.

AUDIO ZAPIS