Želimo o Livnu i u Livnu raditi i afirmirati samo pozitivu

O aktualnostima Turističke agencije LiBus, počecima, oživljavanju dugogodišnje tradicije pružanja usluga cestovnog prijevoza putnika koju je imalo poduzeće Livnobus, kvaliteti usluga, korona vremenu i ponovnom aktiviranju inozemnih linija razgovarali smo s predstavnicom tvrtke Tanjom Pavlinović.

AUDIO ZAPIS