TJEDAN ”sudske nagodbe” (16. – 27. travnja)

Kantonalni i Općinski sud u Livnu obavještava stanovništvo da se u prvostupanjskom i drugostupanjskom sudu Kantona 10 provodi ”Tjedan sudske nagodbe“.
Cilj je strankama ukazati na mogućnost sklapanja sudske nagodbe, čime se izbjegavaju sudski troškovi, te upućivanje stranaka u sporu da svoje predmete rješavaju sudskom nagodbom.
Period provedbe ove aktivnosti je od 16.-27. travnja 2018. godine.

 

Više informacija od gošće u programu našeg radija, Marije Vila Robović tajnice Općinskog suda Livno

AUDIO ZAPIS