Poziv mladima za uključivanje u rješavanje prometnih problema

Udruga “Centar za sigurnost u prometu i mobilnost” poziva sve neuposlene prometne, građevinske, strojarske i ekološke inžinjere i ostale aktiviste da se uključe u aktivnosti ove udruge. Naime planirano je da udruga ima svoje organizacijske jedinice,  međuostalim u Tomislavgradu, Mostaru, Doboju, Sarajevu. Cilj poziva je uključiti mlade ljude u rješavanje prometnih problem u svojim sredinama.

Detaljnije o aktivnostima udruge i navedenom javnom pozivu govori Toma Ćurić, član Upravnog odbora Udruge.