Potpisan Kolektivni ugovor s Neovisnim sindikatom djelatnika srednjih škola HB županije

Danas (12.07.) je u zgradi Vlade HBŽ u Livnu upriličeno potpisivanje Kolektivnog ugovora s Neovisnim sindikatom djelatnika srednjih škola u HBŽ. Kolektivni ugovor u ime ministarstva znanosti prosvjete kulture i sporta HBŽ potpisao je ministar Petar Galić.
U ime Sindikata djelatnika srednjih škola ugovor je potpisao prof. Ladislav Kutleša koji je kazao da potpisivanju novog ugovora prethodio aktivan rad na istom u periodu od skoro dvije .

Pored općih odredbi ovim Kolektivnim ugovorom regulirani su radni odnosi, radno vrijeme, plaće i naknade , zaštite djelatnika, prestanak ugovora o radu i druge odredbe koje pobliže reguliraju prava i obveze djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije.
Više u audio zapisu