Pošumljavanje u glamočkoj općini

 

Na lokalitetu šumsko-gospodarske jedinice Bunarić, općina Glamoč,  11. travnja počinje akcija pošumljavana u okviru koje će biti posađeno oko 120 tisuća sadnica.
Pošumiti će se površina od 60 hektara, a u planu je sadnja 5.800 sadnica crnog bora, 108.000 sadnica bijelog bora i 7.500 sadnica smreke, inače, u zadnjih pet godina na lokalitetu Bunarić zasađeno je oko pola milijuna sadnica spomenutih kultura, a bilo je angažirano oko 600 radnika, uglavnom s područja općine Glamoč.
Kako saznajemo iz Šumarije, bit će angažirano oko 70 radnika.

Gost u programu Radija Studio N je upravitelj Šumarije Glamoč Ivica Kasalo.

AUDIO ZAPIS