Održana Savezna zimska akcija spašavanja GSS BiH

U organizaciji GSS-a BiH i Hercegbosanske županije u subotu je u Livnu (10.03.) održana Savezna zimska vježba spašavanja i traganja.
Okupljanje svih sudionika i predstavnika osam gorskih službi spašavanja iz BiH i dvije iz R Hrvatske bilo je ispred Srednje strukovne škole Livno, a potom su se, nakon kraćeg brifinga, prebacili na prijevoj Vaganj. Uz kraću edukaciju i praktično pokazivanje uporabe sredstava i pomagala za spašavanje u zimskim uvjetima, sudionici vježbe pješice su se uputili prema Kurtagića dolcu gdje su izveli akciju spašavanja.
Po povratku u Livno nazočili su prezentaciji filmova o lavinama i spašavanju u zimskim uvjetima kako bi nadopunili znanje stečeno na terenu.

AUDIO ZAPIS