Dani sudske nagodbe u HB županiji (OSVRT)

 

Kantonalni i Općinski sud u Livnu već treću godinu prakticira ”Tjedne sudske nagodbe” u prvostupanjskom i drugostupanjskom sudu Kantona 10 . Period provedbe ove aktivnosti bio je od 16.-27. travnja 2018. godine.
Cilj je strankama ukazati na mogućnost sklapanja sudske nagodbe, čime se izbjegavaju sudski troškovi, te upućivanje stranaka u sporu da svoje predmete rješavaju sudskom nagodbom..

Što se uradilo ove godine u ovom predviđenom periodu, kazat će nam gošća u programu našeg radija, Marija Vila Robović tajnica Općinskog suda Livno

 

 

 

AUDIO ZAPIS